• :
  • :

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý, kiểm soát viên công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý, kiểm soát viên công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán tại huyện Ngọc Hồi

Sáng 9/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra thực tế về công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng ...

Công khai bán đấu giá tài sản cẩu trục tải trọng 5 tấn, máy cán tole 2 tần giá 157.000.000 đồng chi tiết có chứng thư kèm theo. mọi thắt mắc xin liên hệ số điện thoại: 0914042520 hoặc 0865712788

Công khai bán đấu giá tài sản cẩu trục tải trọng 5 tấn, máy cán tole 2 tần giá 157.000.000 đồng. chi tiết có chứng thư kèm theo. mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0914042520 hoặc 0865712788

VIDEO CLIP