Kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu

Xác định tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Kon Tum đã và đang đầu tư phát triển vùng dược liệu tập trung đối với 10 loại dược liệu có thế mạnh, đó là: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ và ...

VIDEO CLIP