• :
  • :

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán tại huyện Ngọc Hồi

Sáng 9/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra thực tế về công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng ...

VIDEO CLIP