Công khai bán đấu giá tài sản cẩu trục tải trọng 5 tấn, máy cán tole 2 tần giá 157.000.000 đồng chi tiết có chứng thư kèm theo. mọi thắt mắc xin liên hệ số điện thoại: 0914042520 hoặc 0865712788

Công khai bán đấu giá tài sản cẩu trục tải trọng 5 tấn, máy cán tole 2 tần giá 157.000.000 đồng. chi tiết có chứng thư kèm theo. mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0914042520 hoặc 0865712788

VIDEO CLIP