• :
  • :
công khai tiền lương, thù lao, tiền thưởng kiểm soát viên năm 2023
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý, kiểm soát viên công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Báo cáo xác đinh quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương , thù lao kế hoạch năm 2024
Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán tại huyện Ngọc Hồi
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023
báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Quy chế đấu giá, niêm yết đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hồi.
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023
Thống báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Công bố báo cáo công tác phòng chống tham nhũng từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/03/2024
Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt
Công bố thông tin bán đấu giá tài sản nhà xưởng giá khởi điểm: 20.147.000 đồng chi tiết có chưng thư thẩm định kèm theo. mọi chi tiết xin liên hệ 0914042520 hoặc 0865712788
Công bố bán đấu giá tài sản xe uóat giá thanh lý: 13.200.000 đồng. chi tiết có chứng thư thẩm định giá kèm theo mọi chi tiết xin liên hệ:0914042520 hoặc 0865712788
<a href="/tin-hoat-dong/hoat-dong-cac-don-vi-truc-thuoc" title="Hoạt động các đơn vị trực thuộc" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</a>
Với chủ đề “Đồng hành khởi nghiệp - kết nối sản phẩm”; ngày 16/1, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dự án khởi nghiệp Kon Tum tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp lần 1 năm 2022.
<a href="/tin-hoat-dong/kinh-te-xa-hoi" title="Kinh tế - xã hội" rel="dofollow">KINH TẾ - XÃ HỘI</a>
Sáng 9/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra thực tế về công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình hạn hán trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.Thực hiện ...
BẢN ĐỒ RỪNG TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG
VIDEO CLIP


LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 0
Năm 2024 : 3.193