<a href="/tin-hoat-dong/hoat-dong-cac-don-vi-truc-thuoc" title="Hoạt động các đơn vị trực thuộc" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</a>
Với chủ đề “Đồng hành khởi nghiệp - kết nối sản phẩm”; ngày 16/1, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dự án khởi nghiệp Kon Tum tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp lần 1 năm 2022.
BẢN ĐỒ RỪNG TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

VIDEO CLIP


LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2023 : 2.001