Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2024
Công bố quyết định về việc đánh giá kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 và xếp loại doanh nghiệp năm 2022
Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang phục cho CBCNV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Báo cáo tài chính quý 3/2023
báo cáo tổng hợp về kết quả phòng chống tham nhũng từ ngày 15/06/2023 đến 14/09/2023
Báo cáo phòng chống tham nhũng số 117/BC-Cty ngày 14/09/2023
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn năm 2024-2026 của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc hồi
báo cáo tình hình quản lý và thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng, khả năng và tình hình thanh toán nợ 6 tháng đầu năm 2023
báo cáo tình hình xử lý các tồn tại về tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và tổ chức giám sát trong nội bộ doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Kế hoạch tiền lương năm 2023
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Quyết định 273 phê duyệt quỹ tiền lương thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 viên chức quản lý
Báo cáo giám sát đánh giá tình hình tài chính và tổ chức giám sát trong nội bộ doanh nghiệp năm 2022
<a href="/tin-hoat-dong/hoat-dong-cac-don-vi-truc-thuoc" title="Hoạt động các đơn vị trực thuộc" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</a>
Với chủ đề “Đồng hành khởi nghiệp - kết nối sản phẩm”; ngày 16/1, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dự án khởi nghiệp Kon Tum tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp lần 1 năm 2022.
<a href="/tin-hoat-dong/kinh-te-xa-hoi" title="Kinh tế - xã hội" rel="dofollow">KINH TẾ - XÃ HỘI</a>
Công bố quyết định về việc đánh giá kết quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 và xếp loại doanh nghiệp năm 2022
BẢN ĐỒ RỪNG TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG
VIDEO CLIP


LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 0
Năm 2024 : 674