<a href="/tin-hoat-dong/hoat-dong-cac-don-vi-truc-thuoc" title="Hoạt động các đơn vị trực thuộc" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</a>
Với chủ đề “Đồng hành khởi nghiệp - kết nối sản phẩm”; ngày 16/1, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dự án khởi nghiệp Kon Tum tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp lần 1 năm 2022.
<a href="/tin-hoat-dong/kinh-te-xa-hoi" title="Kinh tế - xã hội" rel="dofollow">KINH TẾ - XÃ HỘI</a>
Xác định tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Kon Tum đã và đang đầu tư phát triển vùng dược liệu tập trung đối với 10 loại dược liệu có thế mạnh, đó là: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim ...
BẢN ĐỒ RỪNG TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

VIDEO CLIP


LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 1.520