• :
  • :
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của công ty
công bố quyết định xếp hạng công ty
báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng, năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty
quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đối với người quản lý
Công khai tiền lương, thù lao tiền thưởng kiểm soát viên năm 2021
Công bố lựa chọn tổ chức đấu giá lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng tại lô 1,2 - khoảnh 9 - Tiểu khu 173, Xã Bờ Y thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng từ ngày 15/12/2021 đến 14/09/2022
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng , tiêu cực trong dịp tết nhâm dần năm 2022
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022
Công bố báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo kết quả triển khai công tác phòng chống tham nhũng tại công ty từ ngày 15/12/2021 đến nay
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục cho cán bộ công nhân viên năm 2022
<a href="/tin-hoat-dong/hoat-dong-cac-don-vi-truc-thuoc" title="Hoạt động các đơn vị trực thuộc" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</a>
Với chủ đề “Đồng hành khởi nghiệp - kết nối sản phẩm”; ngày 16/1, tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dự án khởi nghiệp Kon Tum tổ chức Chợ phiên khởi nghiệp lần 1 năm 2022.
BẢN ĐỒ RỪNG TỈNH KON TUM
BẢN ĐỒ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

VIDEO CLIP


LIÊN KẾT
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2023 : 298