Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022

    Chiều ngày 24/12/2021, tại Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2021, triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.

Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi (tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).Tổng diện tích tự nhiên ...

Tạo sinh kế cho người dân và cộng đồng bảo vệ rừng thông qua công tác giao đất giao rừng

  Rừng giao cho cộng đồng làng Rơ Ngao, Đăk Wơk, Đăk Do, Cơ Tu xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy Rừng, đất rừng, sông suối là không gian sinh tồn của cư dân bản địa từ ngày xưa đến nay, người dân dựa vào không gian này để làm nương rẫy, làm nhà ở, làm vườn ...

VIDEO CLIP