Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Thanh Vũ
Giám Đốc Trần Ngọc Thanh Vũ
Ngày tháng năm sinh 10/10/1974
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Công ty Lâm Nghiệp Ngọc Hồi
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quản lý công ty

Nhân sự khác

VIDEO CLIP