Thông tin chi tiết:
Huỳnh Hữu Thành
Giám đốc Lâm trường Sa loong Huỳnh Hữu Thành
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác

VIDEO CLIP