Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Vân
Giám đốc Lâm trường Dục Nông Nguyễn Văn Vân
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác

VIDEO CLIP