Thông tin chi tiết:
Cao Xuân Hoan
Đội Trưởng Đội QLBVR phòng hộ Đăk Ang Cao Xuân Hoan
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác

VIDEO CLIP